EKSKLUZĪVA TRIFEĻU KOLEKCIJA

Šokolādes trifeļu kolokcija LATVJU JOSTAS ir veltīta Latvijas etnogrāfiskajam mantojumam un sniedz ieskatu Latvijas etnogrāfiskajās jostās.

Rakstainā celaine
Vilna, lins
Līvāni, Latgale

Celu aušanas tehnika ir viena no senākajām audumu tehnikām, kas Latvijas teritorijā pazīstama jau vismaz no 6 gs., lai gan rakstainās celaines sāktas darināt tikai, sākot no 11 gs. Celu jostas – celaines – savu nosaukumu ieguvušas no darba rīkiem – celu dēlīšiem, ar kuru palīdzību tās tiek austas. Celu audumu tehnika Latvijas etnogrāfiskajā materiālā visplašāk izplatīta un augstāko attīstības pakāpi sasniegusi Latgalē, bet arī Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē pazīstama tautastērpu villaiņu apaudos.

EKSKLUZĪVA TRIFEĻU KOLEKCIJA

Šokolādes trifeļu kolokcija LATVJU JOSTAS ir veltīta Latvijas etnogrāfiskajam mantojumam un sniedz ieskatu Latvijas etnogrāfiskajās jostās.

Rakstainā audene
Lielvārde, Vidzeme
Vilna, lins

Tradicionāls latviešu tautastērpa elements, līdz 3 m gara un pārsvarā apmēram 5 cm plata. Jostas raksts mainās 10-20 reizes un katrs motīvs atkārtojoties var parādīties jaunā variantā. Mūsdienās Lielvārdes josta kā tradicionāla kultūras vērtība iekļauta Latvijas kultūras kanonā.

EKSKLUZĪVA TRIFEĻU KOLEKCIJA

Šokolādes trifeļu kolokcija LATVJU JOSTAS ir veltīta Latvijas etnogrāfiskajam mantojumam un sniedz ieskatu Latvijas etnogrāfiskajās jostās.

Pērļu josta
Audums, āda, stikla krellītes
Zemgale

Izšūtās pērļu jostas ar ziedu ornamentu Latvijas teritorijā 19 gs. otrajā pusē valkāja vīrieši. Ar tām tika sajozti garie svārki vai kažoki. Izšūtās pērļu jostas ir saistāmas ar sabiedrības augstāko slāņu modi. Latviešu zemnieku vēsturiskajā apģērbā tās ieviešas tradicionālā apģērba beigu posmā.